STANDARDET EVROPIANE PËR ZGJEDHJE TË LIRA
KOMISIONI I SHOQERISE CIVILE ZHVILLOI SEANCEN DEGJIMORE PER KANDIDATET E KLGJ-SE
Gjyqi Simulues i Gjykatës Europiane i të Drejtave të Njeriut - Shqipëri
Konferenca Kombëtare - “Zhvillimet ligjore Institucionale në Shqipëri në kuadër të angazhimeve të MSA-së”
Moot Court ECHR - Shqipëri II
Konferenca Kombëtare - Sfidat e Edukimit Klinik Ligjor
Trajnimi Rajonal - "Dita pas statusit kandidat - çfarë vjen më pas?"
Workshop - "STANDARDET E GJYKATËS SË STRASBURGUT PËR TË DREJTËN E AZILIT"
TRAJNIMI I DYTË DY DITOR: “ASISTENCË PËR MBROJTJEN MË TË MIRË TË TË DREJTAVE TË GARATUARA NGA NENI 10 I KEDNJ, NËPËRMJET IMPLEMENTIMIT TË STANDARDEVE TË GJEDNJ NË GJYKATAT SHQIPTARE”
RRITJA E BASHKËPUNIMIT NDËRMJET SHOQËRISË CIVILE TË SHQIPËRISË DHE SERBISË

Kreu

    AKTIVITETE

 • Klinika e Ligjit – Universiteti i Vlorës

  Qendra Europiane, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – OSFA, ka nisur zbatimin e projektit Klinika e Ligjit – Universiteti i Vlorës“. Përmes këtij projekti, Klinika e Ligjit e Universitetit të Vlorës synon të ofrojë shërbime, duke përfshirë, përveç edukimit të studentëve në aspektin praktik, dhënien e ndihmës ligjore parësore dhe dytësore për personat që

 • “Përballja me radikalizmin fetar dhe ekstremizmin e dhunshëm në nivel lokal”

  Qendra Europiane në bashkëpunim me Terre des Homme janë duke zbatuar projektin “Përballja me radikalizmin fetar dhe ekstremizmin e dhunshëm në nivel lokal”. Qëllimi i projektit është ndërgjegjësimi i publikut për pasojat që sjell ekstremizmi i dhunshëm, si dhe promovimi i pjesëmarrjes qytetare në parandalimin dhe ekspozimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit fetar. Projekti

 • “Përmirësimi i njohurive dhe forcimi i rolit monitorues të studentëve në implementimin e reformës në drejtësi”

  Qendra Europiane dhe Fondacioni Konrad Adenauer, Zyra për Shqipërinë,  janë duke zbatuar projektin “Përmirësimi i njohurive dhe forcimi i rolit monitorues të studentëve në implementimin e reformës në drejtësi”. Në kuadër të projektit do të zhvillohen trajnime në 4 universitete në rang vendi, gjatë të cilave ekspertët do të trajtojnë tema mbi reformën në sistemin

   TE REJA

 • THIRRJE PËR PRAKTIKANTË

  Qendra Europiane është duke kërkuar praktikant/e. Programi i Praktikës ofrohet për një periudhë 3 deri në 6 mujore. Ai synon të përgatisë studentët e rinj për të punuar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Detyrat kryesore që një praktikant/e do kryejë janë

 • Thirrje për avokat

  Fondacioni Qendra Europiane është një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në vitin 1999 në Shqipëri. Misioni i saj është të kontribuojë në standardet evropiane të të drejtave të njeriut, shtetin e së drejtës, integrimin evropian si dhe demokracinë dhe qeverisjen e mirë. Në kuadër të punës së saj, Qendra me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur

 • THIRRJE PËR PRAKTIKANTË

  Qendra Europiane është duke kërkuar praktikant/e. Programi i Praktikës ofrohet për një periudhë 3 deri në 6 mujore. Ai synon të përgatisë studentët e rinj për të punuar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Detyrat kryesore që një praktikant/e do kryejë janë

Kalo te paneli