STANDARDET EVROPIANE PËR ZGJEDHJE TË LIRA
KOMISIONI I SHOQERISE CIVILE ZHVILLOI SEANCEN DEGJIMORE PER KANDIDATET E KLGJ-SE
Moot Court ECHR - Shqipëri II
Workshop - "STANDARDET E GJYKATËS SË STRASBURGUT PËR TË DREJTËN E AZILIT"

Kreu

    AKTIVITETE

 • ÇFARË DO TË THOTË RRITJA E INTOLERANCËS DHE NACIONALIZMIT PËR GJEDNJ

  Më datë 29 nëntor 2018, me iniciativë të “Open Society Justice Initiative”, pranë ambjenteve të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut në Strasburg, u bë një organizim me temë “Cfarë do të thotë rritja e intolerancës dhe nacionalizmit për GJEDNJ”. Paneli së bashku me anëtarë të shoqërisë ishin pjesë e këtij organizimi ku u

 • Konferenca përmbyllëse e projektit “Përballja me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin fetar në nivel lokal “

  Qendra Europiane  zhvilloi dje, datë 6 nëntor Konferencën përmbyllëse të projektit “Përballja me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin fetar në nivel lokal”, që Qendra po zhvillon në bashkëpunim me Terre des hommes Albania dhe financim të BE. Ekspertet e projektit paraqitën gjetjet dhe përfundimet nëpërmjet një raporti final, si dhe sfidat me të cilat jemi hasur gjatë periudhës

 • “Jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut”

  Në kuadër të projektit “Jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut” që Qendra Europiane po zbaton së bashku me KAS Rule of Law Programe South-East Europe, u zhvillua respektivisht  në datat  1 dhe 2 nëntor trajnimi 1 e ½ ditor me studentë  të Shkollës së Magjistraturës në Tiranë. Trajnimi kishte në fokus Jurisprudencën

   TE REJA

 • THIRRJE PËR PRAKTIKANTË

  Qendra Europiane është duke kërkuar praktikant/e. Programi i Praktikës ofrohet për një periudhë 3 deri në 6 mujore. Ai synon të përgatisë studentët e rinj për të punuar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Detyrat kryesore që një praktikant/e do kryejë janë

 • Thirrje për avokat

  Fondacioni Qendra Europiane është një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në vitin 1999 në Shqipëri. Misioni i saj është të kontribuojë në standardet evropiane të të drejtave të njeriut, shtetin e së drejtës, integrimin evropian si dhe demokracinë dhe qeverisjen e mirë. Në kuadër të punës së saj, Qendra me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur

 • THIRRJE PËR PRAKTIKANTË

  Qendra Europiane është duke kërkuar praktikant/e. Programi i Praktikës ofrohet për një periudhë 3 deri në 6 mujore. Ai synon të përgatisë studentët e rinj për të punuar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Detyrat kryesore që një praktikant/e do kryejë janë

Kalo te paneli