STANDARDET EVROPIANE PËR ZGJEDHJE TË LIRA
KOMISIONI I SHOQERISE CIVILE ZHVILLOI SEANCEN DEGJIMORE PER KANDIDATET E KLGJ-SE
Moot Court ECHR - Shqipëri II
Workshop - "STANDARDET E GJYKATËS SË STRASBURGUT PËR TË DREJTËN E AZILIT"

Kreu

    AKTIVITETE

 • Konferenca përmbyllëse e projektit “Përballja me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin fetar në nivel lokal “

  Qendra Europiane  zhvilloi dje, datë 6 nëntor Konferencën përmbyllëse të projektit “Përballja me ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin fetar në nivel lokal”, që Qendra po zhvillon në bashkëpunim me Terre des hommes Albania dhe financim të BE. Ekspertet e projektit paraqitën gjetjet dhe përfundimet nëpërmjet një raporti final, si dhe sfidat me të cilat jemi hasur gjatë periudhës

 • “Jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut”

  Në kuadër të projektit “Jurisprudenca e Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut” që Qendra Europiane po zbaton së bashku me KAS Rule of Law Programe South-East Europe, u zhvillua respektivisht  në datat  1 dhe 2 nëntor trajnimi 1 e ½ ditor me studentë  të Shkollës së Magjistraturës në Tiranë. Trajnimi kishte në fokus Jurisprudencën

 • “Standardet e procesit të rregullt si kusht për funksionimin e shtetit të së drejtës”

  Qendra Europiane në bashkëpunim me Save the Children in Albania dhe Qendrën për Shërbime dhe Praktika Ligjore të Integruara, me financim të BE është duke zhvilluar projektin “Standardet e procesit të rregullt si kusht për funksionimin e shtetit të së drejtës”. Në kuadër të projektit, Qendra vazhdon me trajnimet me studentë të Fakulteteve të Drejtësisë

   TE REJA

 • THIRRJE PËR PRAKTIKANTË

  Qendra Europiane është duke kërkuar praktikant/e. Programi i Praktikës ofrohet për një periudhë 3 deri në 6 mujore. Ai synon të përgatisë studentët e rinj për të punuar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Detyrat kryesore që një praktikant/e do kryejë janë

 • Thirrje për avokat

  Fondacioni Qendra Europiane është një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në vitin 1999 në Shqipëri. Misioni i saj është të kontribuojë në standardet evropiane të të drejtave të njeriut, shtetin e së drejtës, integrimin evropian si dhe demokracinë dhe qeverisjen e mirë. Në kuadër të punës së saj, Qendra me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur

 • THIRRJE PËR PRAKTIKANTË

  Qendra Europiane është duke kërkuar praktikant/e. Programi i Praktikës ofrohet për një periudhë 3 deri në 6 mujore. Ai synon të përgatisë studentët e rinj për të punuar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Detyrat kryesore që një praktikant/e do kryejë janë

Kalo te paneli