Gjyqi Simulues i Gjykatës Europiane i të Drejtave të Njeriut - Shqipëri
Konferenca Kombëtare - “Zhvillimet ligjore Institucionale në Shqipëri në kuadër të angazhimeve të MSA-së”
Moot Court ECHR - Shqipëri II
Konferenca Kombëtare - Sfidat e Edukimit Klinik Ligjor
Trajnimi Rajonal - "Dita pas statusit kandidat - çfarë vjen më pas?"
Workshop - "STANDARDET E GJYKATËS SË STRASBURGUT PËR TË DREJTËN E AZILIT"
TRAJNIMI I DYTË DY DITOR: “ASISTENCË PËR MBROJTJEN MË TË MIRË TË TË DREJTAVE TË GARATUARA NGA NENI 10 I KEDNJ, NËPËRMJET IMPLEMENTIMIT TË STANDARDEVE TË GJEDNJ NË GJYKATAT SHQIPTARE”
RRITJA E BASHKËPUNIMIT NDËRMJET SHOQËRISË CIVILE TË SHQIPËRISË DHE SERBISË

Kreu

    AKTIVITETE

 • KLINKA E LIGJIT: GJYQ SIMULUES I GJYKATËS PENALE

  Aktiviteti i gjashtë, i cili u mbajt në date 31 mars 2017, konsistoi në simulimin e një gjyqi në një proces penal (Për falsifikimin e monedhave të kryera në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, prodhimi dhe shitja e narkotikëve), mbi të cilin ata do të ngrinin pretendimet dhe prapësimet e tyre dhe trupi

 • KLINIKA E LIGJIT: TRAJNIM NË TË DREJTËN PENALE PËR STUDENTËT E DEPARTAMENTIT TË DREJTËSISË, UNIVERSITETI I VLORËS

  Sikurse ishte parashikuar në projektin “Fuqizimi i Edukimit Klinik Ligjor siguron akses në drejtësi”, më 25 Mars 2017 u mbajt trajnimi i tretë i projektit. Konkretisht, u organizua me sukses në ambjentet e këtij Universiteti, trajnimi për rritjen e kapaciteteve të studentëve në fushën e së Drejtës Penale. Në këtë trajnim, stundentët e DDUV u

 • KLINKA E LIGJIT: GJYQ SIMULUES I GJYKATËS ADMINISTRATIVE

  Aktiviteti i katërt, i cili u mbajt në datë 30 janar 2017, konsistoi në simulimin e një gjyqi në një proces administrativ. Studentëve ju shpërnda një kazus fiktiv (Marrëdhënie Pune – Individi para Institucionit Shtetëror), mbi të cilin ata do të ngrinin pretendimet dhe prapësimet e tyre dhe trupi gjykues do të jepte vendimin e

   TE REJA

 • KLINKA E LIGJIT: GJYQ SIMULUES I GJYKATËS PENALE

  Aktiviteti i gjashtë, i cili u mbajt në date 31 mars 2017, konsistoi në simulimin e një gjyqi në një proces penal (Për falsifikimin e monedhave të kryera në bashkëpunim dhe më shumë se një herë, prodhimi dhe shitja e narkotikëve), mbi të cilin ata do të ngrinin pretendimet dhe prapësimet e tyre dhe trupi

 • KLINIKA E LIGJIT: TRAJNIM NË TË DREJTËN PENALE PËR STUDENTËT E DEPARTAMENTIT TË DREJTËSISË, UNIVERSITETI I VLORËS

  Sikurse ishte parashikuar në projektin “Fuqizimi i Edukimit Klinik Ligjor siguron akses në drejtësi”, më 25 Mars 2017 u mbajt trajnimi i tretë i projektit. Konkretisht, u organizua me sukses në ambjentet e këtij Universiteti, trajnimi për rritjen e kapaciteteve të studentëve në fushën e së Drejtës Penale. Në këtë trajnim, stundentët e DDUV u

 • QENDRA EUROPIANE PJESE E KOMISIONIT TË SHC PËR PËRZGJEDHJEN E KANDIDATURAVE NË KLGJ DHE KLP

  Qendra Europiane u përzgjodh për të qenë pjesë e Komisionit të Shoqërisë Civile, që do të kryejë verifikimin paraprak të kandidaturës për anëtarin që përfaqëson shoqërinë civile, në Këshillin e Lartë të Gjyqësorit, si dhe në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Në përputhje me dispozitat ligjore të parashikuara në nenin 56 pika 11 si dhe

Kalo te paneli