STANDARDET EVROPIANE PËR ZGJEDHJE TË LIRA
KOMISIONI I SHOQERISE CIVILE ZHVILLOI SEANCEN DEGJIMORE PER KANDIDATET E KLGJ-SE
Gjyqi Simulues i Gjykatës Europiane i të Drejtave të Njeriut - Shqipëri
Konferenca Kombëtare - “Zhvillimet ligjore Institucionale në Shqipëri në kuadër të angazhimeve të MSA-së”
Moot Court ECHR - Shqipëri II
Konferenca Kombëtare - Sfidat e Edukimit Klinik Ligjor
Trajnimi Rajonal - "Dita pas statusit kandidat - çfarë vjen më pas?"
Workshop - "STANDARDET E GJYKATËS SË STRASBURGUT PËR TË DREJTËN E AZILIT"
TRAJNIMI I DYTË DY DITOR: “ASISTENCË PËR MBROJTJEN MË TË MIRË TË TË DREJTAVE TË GARATUARA NGA NENI 10 I KEDNJ, NËPËRMJET IMPLEMENTIMIT TË STANDARDEVE TË GJEDNJ NË GJYKATAT SHQIPTARE”
RRITJA E BASHKËPUNIMIT NDËRMJET SHOQËRISË CIVILE TË SHQIPËRISË DHE SERBISË

Kreu

    AKTIVITETE

 • Promovimi i Klinikës së Ligjit, Universiteti ‘Ismail Qemali’, Vlorë.

  Qendra Europiane me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, organizuan më 4 Tetor, promovimin e ‘Klinikës së Ligjit’ pranë Universitetit ‘Ismail Qemali’, Vlorë.  Ky event prezantues përcolli ecurinë e deritanishme të Klinikës si dhe risolli dhe njëherë në vëmendje mundësitë që ofron Klinika për shërbime të edukimit dhe ndihmës ligjore falas që prej

 • “INTEGRO VETEN DREJT TREGUT TË PUNËS” – GIZ/PME

  Qendra Europiane me mbështetjen e Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Programi Migracion për Zhvillim (PME) vazhdojnë organizimin e forumeve dhe sesioneve informuese për fuqizimin e të rinjve në qytete të ndryshme të vendit. Këto forume kanë në fokus fuqizimin e të rinjve përmes këshillimit të karrierës, orientimit të tyre drejt arsimit profesional

 • Klinika e Ligjit – Universiteti i Vlorës

  Qendra Europiane, me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë – OSFA, ka nisur zbatimin e projektit Klinika e Ligjit – Universiteti i Vlorës“. Përmes këtij projekti, Klinika e Ligjit e Universitetit të Vlorës synon të ofrojë shërbime, duke përfshirë, përveç edukimit të studentëve në aspektin praktik, dhënien e ndihmës ligjore parësore dhe dytësore për personat që

   TE REJA

 • THIRRJE PËR PRAKTIKANTË

  Qendra Europiane është duke kërkuar praktikant/e. Programi i Praktikës ofrohet për një periudhë 3 deri në 6 mujore. Ai synon të përgatisë studentët e rinj për të punuar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Detyrat kryesore që një praktikant/e do kryejë janë

 • Thirrje për avokat

  Fondacioni Qendra Europiane është një organizatë jofitimprurëse, e themeluar në vitin 1999 në Shqipëri. Misioni i saj është të kontribuojë në standardet evropiane të të drejtave të njeriut, shtetin e së drejtës, integrimin evropian si dhe demokracinë dhe qeverisjen e mirë. Në kuadër të punës së saj, Qendra me mbështetjen e Fondacionit Shoqëria e Hapur

 • THIRRJE PËR PRAKTIKANTË

  Qendra Europiane është duke kërkuar praktikant/e. Programi i Praktikës ofrohet për një periudhë 3 deri në 6 mujore. Ai synon të përgatisë studentët e rinj për të punuar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Detyrat kryesore që një praktikant/e do kryejë janë

Kalo te paneli