Gjyqi Simulues i Gjykatës Europiane i të Drejtave të Njeriut - Shqipëri
Konferenca Kombëtare - “Zhvillimet ligjore Institucionale në Shqipëri në kuadër të angazhimeve të MSA-së”
Moot Court ECHR - Shqipëri II
Konferenca Kombëtare - Sfidat e Edukimit Klinik Ligjor
Trajnimi Rajonal - "Dita pas statusit kandidat - çfarë vjen më pas?"
Workshop - "STANDARDET E GJYKATËS SË STRASBURGUT PËR TË DREJTËN E AZILIT"
TRAJNIMI I DYTË DY DITOR: “ASISTENCË PËR MBROJTJEN MË TË MIRË TË TË DREJTAVE TË GARATUARA NGA NENI 10 I KEDNJ, NËPËRMJET IMPLEMENTIMIT TË STANDARDEVE TË GJEDNJ NË GJYKATAT SHQIPTARE”
RRITJA E BASHKËPUNIMIT NDËRMJET SHOQËRISË CIVILE TË SHQIPËRISË DHE SERBISË

Kreu

    AKTIVITETE

 • PREZANTIMI I PLANIT STRATEGJIK TË KOALICIONIT “DREJTËSI PËR TË GJITHË”

  TIRANË – 26 janar 2017. Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të sistemit të drejtësisë, organizatave donatore, si dhe ambasadorë në Shqipëri, morën pjesë sot në ceremoninë e prezantimit të Koalicionit “Drejtësi për të gjithë”, gjatë së cilës u prezantua edhe Plani Strategjik Trevjeçar i tij. Aktualisht, në Koalicion janë bashkuar njëzetenjë organizata, rrjete

 • KLINIKA E LIGJIT: TRAJNIM NË TË DREJTËN PUBLIKE PËR STUDENTËT E DEPARTAMENTIT TË DREJTËSISË, UNIVERSITETI I VLORËS

  Sikurse ishte parashikuar në projektin “Fuqizimi i Edukimit Klinik Ligjor siguron akses në drejtësi” , më 18 janar 2017 u mbajt trajnimi i dytë i projektit. Konkretisht, u organizua me sukses në ambjentet e këtij Universiteti, trajnimi për rritjen e kapaciteteve të studentëve në fushën e së Drejtës Publike. Në këtë trajnim, studentët e UVDL

 • DITA E HAPUR I – DITË INFORMUESE NË KUADËR TË KLINIKËS SË LIGJIT VLORË

  Më datë 12 dhjetor 2016, në ambientet e hollit të Departamentit të Drejtësisë, Fakulteti i Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali Vlorë” u mbajt Dita e Hapur I, e organizuar në kuadër të projektit “Edukimi Klinik Ligjor, Siguron Akses në Drejtësi” financuar nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci, të Ambasadës Amerikane. Koordinatorët

   TE REJA

 • PREZANTIMI I PLANIT STRATEGJIK TË KOALICIONIT “DREJTËSI PËR TË GJITHË”

  TIRANË – 26 janar 2017. Përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, institucioneve të sistemit të drejtësisë, organizatave donatore, si dhe ambasadorë në Shqipëri, morën pjesë sot në ceremoninë e prezantimit të Koalicionit “Drejtësi për të gjithë”, gjatë së cilës u prezantua edhe Plani Strategjik Trevjeçar i tij. Aktualisht, në Koalicion janë bashkuar njëzetenjë organizata, rrjete

 • KLINIKA E LIGJIT: TRAJNIM NË TË DREJTËN PUBLIKE PËR STUDENTËT E DEPARTAMENTIT TË DREJTËSISË, UNIVERSITETI I VLORËS

  Sikurse ishte parashikuar në projektin “Fuqizimi i Edukimit Klinik Ligjor siguron akses në drejtësi” , më 18 janar 2017 u mbajt trajnimi i dytë i projektit. Konkretisht, u organizua me sukses në ambjentet e këtij Universiteti, trajnimi për rritjen e kapaciteteve të studentëve në fushën e së Drejtës Publike. Në këtë trajnim, studentët e UVDL

 • DITA E HAPUR I – DITË INFORMUESE NË KUADËR TË KLINIKËS SË LIGJIT VLORË

  Më datë 12 dhjetor 2016, në ambientet e hollit të Departamentit të Drejtësisë, Fakulteti i Shkencave Humane, Universiteti “Ismail Qemali Vlorë” u mbajt Dita e Hapur I, e organizuar në kuadër të projektit “Edukimi Klinik Ligjor, Siguron Akses në Drejtësi” financuar nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci, të Ambasadës Amerikane. Koordinatorët

Kalo te paneli