STANDARDET EVROPIANE PËR ZGJEDHJE TË LIRA
KOMISIONI I SHOQERISE CIVILE ZHVILLOI SEANCEN DEGJIMORE PER KANDIDATET E KLGJ-SE
Gjyqi Simulues i Gjykatës Europiane i të Drejtave të Njeriut - Shqipëri
Konferenca Kombëtare - “Zhvillimet ligjore Institucionale në Shqipëri në kuadër të angazhimeve të MSA-së”
Moot Court ECHR - Shqipëri II
Konferenca Kombëtare - Sfidat e Edukimit Klinik Ligjor
Trajnimi Rajonal - "Dita pas statusit kandidat - çfarë vjen më pas?"
Workshop - "STANDARDET E GJYKATËS SË STRASBURGUT PËR TË DREJTËN E AZILIT"
TRAJNIMI I DYTË DY DITOR: “ASISTENCË PËR MBROJTJEN MË TË MIRË TË TË DREJTAVE TË GARATUARA NGA NENI 10 I KEDNJ, NËPËRMJET IMPLEMENTIMIT TË STANDARDEVE TË GJEDNJ NË GJYKATAT SHQIPTARE”
RRITJA E BASHKËPUNIMIT NDËRMJET SHOQËRISË CIVILE TË SHQIPËRISË DHE SERBISË

Kreu

    AKTIVITETE

 • PROCESI I VETINGUT: FORUM ME QYTETARËT NË QYTETIN E SHKODRËS

  Në datën 20 korrik, në Shkodër u zhvillua Forumi me qytetarët e këtij qyteti në kuadër të projektit “Për një gjyqësor të pavarur dhe profesional:Bashkëpuno edhe ti!”, nismë e Koalicionit “Drejtësi për të Gjithë”, zbatuar nga Qendra Europiane në bashkëpunim me Qendrën ALTRI, anëtare të këtij Koalicioni. Në këtë forum u ftuan të merrnin pjesë

 • PROCESI I VETINGUT: DITËT E HAPURA NË BASHKITË BERAT, DURRËS DHE GJIROKASTËR

  Në datat 7, 17 dhe 18 korrik, respektivisht pranë Bashkisë së Beratit, Bashkisë së Durrësit dhe Bashkisë së Gjirokastrës si kontakt i parë i qytetarëve me institucionet shtetërore në nivel vendor, u zhvilluan Ditët e Hapura, në kuadër të projektit “Për një gjyqësor të pavarur dhe profesional: Bashkëpuno dhe ti!”, nismë e Koalicionit “Drejtësi për

 • PROCESI I VETINGUT: FORUM ME QYTETARËT NË QYTETIN E VLORËS

  Në datën 12 qershor, në Vlorë u zhvillua Forumi me qytetarët e këtij qyteti në kuadër të projektit “Për një gjyqësor të pavarur dhe profesional: Bashkëpuno edhe ti!”, nismë e Koalicionit “Drejtësi për të Gjithë”, zbatuar nga Qendra Europiane në bashkëpunim me Qendrën ALTRI, anëtare të këtij Koalicioni. Në këtë forum u ftuan të merrnin

   TE REJA

 • THIRRJE PËR PRAKTIKANTË

  Qendra Europiane është duke kërkuar praktikant/e. Programi i Praktikës ofrohet për një periudhë 3 deri në 6 mujore. Ai synon të përgatisë studentët e rinj për të punuar në mënyrë profesionale, duke kontribuar në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Europian. Detyrat kryesore që një praktikant/e do kryejë janë

 • PROCESI I VETINGUT: FORUM ME QYTETARËT NË QYTETIN E SHKODRËS

  Në datën 20 korrik, në Shkodër u zhvillua Forumi me qytetarët e këtij qyteti në kuadër të projektit “Për një gjyqësor të pavarur dhe profesional:Bashkëpuno edhe ti!”, nismë e Koalicionit “Drejtësi për të Gjithë”, zbatuar nga Qendra Europiane në bashkëpunim me Qendrën ALTRI, anëtare të këtij Koalicioni. Në këtë forum u ftuan të merrnin pjesë

 • PROCESI I VETINGUT: DITËT E HAPURA NË BASHKITË BERAT, DURRËS DHE GJIROKASTËR

  Në datat 7, 17 dhe 18 korrik, respektivisht pranë Bashkisë së Beratit, Bashkisë së Durrësit dhe Bashkisë së Gjirokastrës si kontakt i parë i qytetarëve me institucionet shtetërore në nivel vendor, u zhvilluan Ditët e Hapura, në kuadër të projektit “Për një gjyqësor të pavarur dhe profesional: Bashkëpuno dhe ti!”, nismë e Koalicionit “Drejtësi për

Kalo te paneli