THIRRJE PËR APLIKIM - SHKOLLA VERORE 2020 "SFIDAT E INTEGRIMIT NË BASHKIMIN EUROPIAN"
Konkurs - Korrupsioni në objektiv
THIRRJE PËR APLIKIM – Trajnim 4 mujor “Fuqizimi i të rinjve në sektorin bujqësor”
STANDARDET EVROPIANE PËR ZGJEDHJE TË LIRA
KOMISIONI I SHOQERISE CIVILE ZHVILLOI SEANCEN DEGJIMORE PER KANDIDATET E KLGJ-SE
Moot Court ECHR - Shqipëri II
Workshop - "STANDARDET E GJYKATËS SË STRASBURGUT PËR TË DREJTËN E AZILIT"

Kreu

    AKTIVITETE

 • Permbyllja e eventeve lançuese te aplikacionit “Te Drejtat e Mia!”

  Përgjatë muajit shkurt, Qendra përmbylli 3 eventet lançuese të aplikacionit “Të drejtat e mia!”, në qytetin e Elbasanit, Shkodrës dhe Korçës. Aplikacioni “Të drejtat e mia!” është dizajnuar dhe ndërtuar në kuadër të projektit “Unë mundem! – Fuqizimi i grave në jetën sociale, ekonomike dhe politike nëpërmjet internetit”, qe Qendra po zbaton në bashkëpunim me

 • Finalizimi i iniciativës: Drejt praktikës – përdorimi i jurisprudencës së GJEDNJ-së në nivel vendas

  Qendra Europiane, me mbështetjen e Rrjetit të Shtetit të së Drejtës MATRA, ka finalizuar iniciativën “Drejt praktikës – si të përdorim jurisprudencën e GJEDNJ-së në nivel vendas”. Qëllimi i projektit ishte rritja e efikasitetit të masave në kuptimin dhe zbatimin e standardeve europiane të të drejtave të njeriut nga gjykatat vendase, nëpërmjet rritjes së njohurive

 • Edukimi gjinor në sistemin arsimor parauniversitar

  Informacioni mbi të drejtat e njeriut në Shqipëri është ende në nivele tepër të ulëta. Ndërkohë, zbatimi i këtyre parimeve në praktikë arrin në nivele edhe më të ulëta. Një fenomen tepër shqetësues mbetet ende i stampuar në realitetin e shoqërisë shqiptare: diskriminimi me bazë gjinore. Nisur nga kjo situatë, Qendra Europiane në bashkëpunim me

   TE REJA

 • E DREJTA PËR PROCES TË RREGULLT: VONESAT NË PROCESIN GJYQËSOR NË SHQIPËRI, KOSOVË DHE MAQEDONINË E VERIUT- Policy Paper

  E drejta për një proces të rregullt ligjor është një e drejtë themelore në çdo vend demokratik dhe ka për qëllim qëllim mbrojtjen e individit nga veprimet e paligjshme të autoriteteve publike. Kjo e drejtë është një nga standartet më të rëndësishme për jetën e individëve dhe shtetin e së drejtës. Procesi i rregullt ligjor

 • NJOFTIM PËR THIRRJE PËR PROPOZIME

  Qendra Europiane dhe Shërbimi Ligjor Falas Tiranë janë duke zbatuar programin  “Për kontributin në përmirësimin e standardeve të të drejtave të njeriut brenda dhe jashtë sistemit penitensiar në Shqipëri”, financuar nga Bashkimi Evropian per periudhen 3 shkurt 2020– 31 gusht 2022. Objektivi kryesor i këtij programi, pjesë e Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e

 • Njoftim për prokurim

  Qendra Europiane po kërkon për një kompani Komunikimi dhe PR, për të ofruar shërbimin e prodhimit të materialeve të komunikimit, në kuadër të projektit “Rritja e efikasitetit të buxhetit të shtetit përmes zbatimit të konsultimit publik në sektorin e drejtësisë”, që Qendra po zbaton në bashkëpunim me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Më konkretisht,

Kalo te paneli