Moot Court 2015

Në konkursin “Gjyq simulues i GJEDNJ – Shqipëri 2015” morrën pjesë dhjetë Fakultete të Drejtësisë publike dhe private të cilat ishin:

Universiteti Hëna e Plotë Bedër; Universiteti Luarasi; Universiteti Marin Barleti; Universiteti Ismail Qemali; Universiteti Luigj Gurakuqi; Universiteti Europian i Tiranës; Universiteti Pavarësia Vlorë; Universiteti Aleksandër Moisiu; Universiteti i New York-ut në Tiranë dhe Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë.

Ndërkohë në fazën gjysëm-finale kaluan skuadrat e:

Universitetit Hëna e Plotë Bedër;  Universitetit Marin Barleti; Universitetit Europian i Tiranës; Universitetit Luigj Gurakuqi, Universitetit të New York-ut në Tiranë  dhe Universitetit Ismail Qemali.

Seanca gjysëm finale u zhvillua pranë Gjykatës së Apelit Tiranë me një trupë gjyqësore të përbërë nga:

Znj. Vjollca Meçaj – ish-gjyqtare e Gjykatës Kushtetuese;

Z. Armand Skapi – drejtor i kodifikimit pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme;

Znj. Lorena Goxhobelli – këshilltare e zëvendës Kryeministrit.

Në fazën finale të këtij konkursi u kualifikuan skuadra e Universitetit të New York-ut në Tiranë dhe skuadra e Universitetit Marin Barleti, të cilat sipas shortit luajtën respektivisht rolin e “Kërkuesit” dhe “Shtetit”.

Seanca finale e konkursit u zhvillua në ambientet e Gjykatës Kushtetuese me një trupë gjyqësore të përbërë nga:

Z. Robert Spano – gjyqtar përfaqësues i Islandës në GJEDNJ;

Z. Ledi Bianku – gjyqtar përfaqësues i Shqipërisë në GJEDNJ;

Z. Bashkim Dedja – kryetar i Gjykatës Kushtetuese;

Z. Xhezair Zaganjori – kryetar i Gjykatës së Lartë;

Znj. Aurela Anastas – eksperte e të drejtës kushtetuese;

Znj. Vjollca Meçaj – ish-gjyqtare e Gjykatës Kushtetuese;

Z. Armand Skapi – drejtor i kodifikimit pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Konkursin “Gjyq simulues i GJEDNJ – Shqipëri 2015” e fitoi skuadra përfaqësuese e Universitetit të New York-ut në Tiranë, e cila do të përfaqësoi Shqipërinë në konkursin rajonal “Moot Court Competition” që do të zhvillohet më 6-9 maj 2016 në Zagreb, Kroaci.

Gjyqi_Simulues_GJEDNJ_2015_Kazusi

Gjyq_Simulues_GJEDNJ_2015_Rregullat_dhe_Procedurat_e_Konkursit

Gjyqi_Simulues_GJEDNJ_Lista_e_Pjesemarresve

Kalo te paneli