Moot Court 2017

Më 15 dhe 16 dhjetor 2017, pranë Gjykatës Administrative të Apelit në Tiranë, u zhvillua nga Qendra Europiane raundi final i “Gjyqit simulues i GJEDNJ – Shqipëri 2017”. Ky event erdhi për të katërtin vit rradhazi si bashkëpunim i Qendrës Europiane dhe Civil Rights Defenders.

Në konkursin “Gjyq simulues i GJEDNJ – Shqipëri 2017”, morën pjesë dhjetë Fakultete të Drejtësisë, publike dhe private të cilat ishin:

 1. Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan
 2. Universiteti i New York, Tirana
 3. Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës
 4. Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
 5. Universiteti i Tiranës
 6. Universiteti Europian i Tiranës
 7. Kolegji Universitar “Luarasi”
 8. Kolegji Universitar “Beder”
 9. Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
 10. Universiteti Mesdhetar i Shqipërisë

Ndërkohë në fazën gjysëm-finale kaluan skuadrat e:

 • Universiteti i Tiranës
 • Universiteti i New York, Tirana
 • Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan
 • Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë
 • Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër
 • Kolegji Universitar Beder”

Në fazën finale kaluan skuadra e Universitetit të Vlorës dhe Universitetit Tiranës, të cilat luajtën përkatësisht rolin e ‘Kërkuesit’ dhe ‘Shtetit’.

Seanca finale e konkursit u zhvillua në ambientet e Gjykatës Kushtetuese me një trupë gjyqësore të përbërë nga:

 • Z. Ledi Bianku – Gjyqtari përfaqësues i Shqipërisë në GJEDNJ
 • Znj. Arta Mandro – Pedagoge, Shkolla e Magjistraturës
 • Z. Xhezair Zaganjori – Kryetar i Gjykatës së Lartë
 • Z. Idlir Peçi – Ekspert në të drejtat e njeriut
 • Znj. Migena Leskoviku – Pedagoge, Universiteti i Tiranës
 • Z. Florjan Kalaja – Gjyqtar, Këshilltar i Kryetarit të Gjykatës së Lartë

Konkursin “Gjyq simulues i GJEDNJ – Shqipëri 2017” e fitoi skuadra përfaqësuese e Universitetit të Vlorës, e cila do të përfaqësojë Shqipërinë në konkursin rajonal “Moot Court Competition”që do të zhvillohet më 19-21 maj 2018 në Shkup, Maqedoni.

 

Kalo te paneli