Objektivat

Qendra Europiane është një organizatë jo-fitimprurëse e pavarur, e themeluar në Qershor 1999 në Shqipëri. Misioni i saj është dhënia e kontributit në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe integrimin evropian të vendit, duke ndihmuar në rritjen e kapaciteteve dhe transferimin e njohurive mbi realitetet evropiane, duke promovuar dhe inkurajuar sundimin e ligjit, demokracisë, si edhe standardeve evropiane të të drejta e njeriut.

Qëllimet specifike të Qendrës Europiane janë:

Përhapja dhe promovimi i njohurive dhe të kuptuarit e  realitetit Evropian dhe vlerave Evropiane veçanërisht duke u përqendruar në Bashkimin Evropian, OSCE dhe Këshillin e Evropës, organizata të cilat përfshijnë demokracinë, sundimin e ligjit, qeverisjen e mirë dhe të drejtat e njeriut;

Kërkime, studime dhe hartimi i propozimeve të politikave dhe alternativave në lidhje me integrimin Euro-Atlantik të Shqipërisë;

Trajnimi dhe edukimi mbi demokracinë, sundimin e ligjit, qeverisjen e mirë, të drejtat e njeriut, çështjet e Bashkimit Evropian dhe në veçanti procesin e integrimit Evropian;

Krijimi dhe lehtësimi i kontaktit dhe bashkëpunimit mes partnerëve Evropian dhe Shqiptarë në fusha të ndryshme të fokusuara veçanërisht në rrjetin e informacionit të çështjeve Evropiane.

Organizimi i sondazheve  publike, anketave dhe fushatave mbi çështjet Evropiane;

Publikime dhe materiale mbi çështjet Evropiane;

Krijimin e një infrastrukture informacioni që konsiston në mbledhjen, klasifikimin përpunimin dhe analizimin e të gjitha fushave, që bëjnë pjesë në objektin e veprimtarisë së Qendrës;

Ofrimi i trajnimeve për zhvillimin e kapaciteteve, asistencë dhe këshillim për të gjitha organet publike ose private, vendase dhe të huaja në lidhje me çështjet Evropiane dhe çështjet e integrimit Europian të Shqipërisë.

Organizimi i aktiviteteve të ndryshme për arritjen e qëllimeve të mësipërme.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Kalo te paneli