THIRRJE PËR APLIKIM - SHKOLLA VERORE 2020 "SFIDAT E INTEGRIMIT NË BASHKIMIN EUROPIAN"
Konkurs - Korrupsioni në objektiv
THIRRJE PËR APLIKIM – Trajnim 4 mujor “Fuqizimi i të rinjve në sektorin bujqësor”
STANDARDET EVROPIANE PËR ZGJEDHJE TË LIRA
KOMISIONI I SHOQERISE CIVILE ZHVILLOI SEANCEN DEGJIMORE PER KANDIDATET E KLGJ-SE
Moot Court ECHR - Shqipëri II
Workshop - "STANDARDET E GJYKATËS SË STRASBURGUT PËR TË DREJTËN E AZILIT"

Kreu

    AKTIVITETE

  • “Ngri zërin kundër gjuhës së urrejtes” është projekti që Qendra po zbaton me mbështetjen financiare të Këshillit të Evropës dhe Bashkimit Evropian. Ky projekt ka për qëllim të rrisë kapacitetet dhe njohuritë e nxënësve të ciklit të mesëm, si dhe psikologëve dhe mësuesve, mbi luftën ndaj diskriminimit, duke mbajtur në fokus bullizmin dhe gjuhën e

  • Permbyllja e eventeve lançuese te aplikacionit “Te Drejtat e Mia!”

    Përgjatë muajit shkurt, Qendra përmbylli 3 eventet lançuese të aplikacionit “Të drejtat e mia!”, në qytetin e Elbasanit, Shkodrës dhe Korçës. Aplikacioni “Të drejtat e mia!” është dizajnuar dhe ndërtuar në kuadër të projektit “Unë mundem! – Fuqizimi i grave në jetën sociale, ekonomike dhe politike nëpërmjet internetit”, qe Qendra po zbaton në bashkëpunim me

  • Finalizimi i iniciativës: Drejt praktikës – përdorimi i jurisprudencës së GJEDNJ-së në nivel vendas

    Qendra Europiane, me mbështetjen e Rrjetit të Shtetit të së Drejtës MATRA, ka finalizuar iniciativën “Drejt praktikës – si të përdorim jurisprudencën e GJEDNJ-së në nivel vendas”. Qëllimi i projektit ishte rritja e efikasitetit të masave në kuptimin dhe zbatimin e standardeve europiane të të drejtave të njeriut nga gjykatat vendase, nëpërmjet rritjes së njohurive

   TE REJA

Kalo te paneli