Moot Court 2014

Në konkursin “Gjyq simulues i GJEDNJ – Shqipëri 2014” morrën pjesë nëntë Fakultete të Drejtësisë publike dhe private të cilat ishin:

Albanian University ; Fakulteti i Drejtësisë- Universiteti i Tiranës; Universiteti Hëna e Plotë Bedër; Universiteti Luarasi; Universiteti Marin Barleti; Universiteti Ismail Qemali; Universiteti Luigj Gurakuqi;  Universiteti Europian i Tiranës; Universiteti Pavarësia Vlorë.

Ndërkohë në fazën gjysëm-finale kaluan skuadrat e:

Fakulteti i Drejtësisë- Universiteti i Tiranës; Universiteti Hëna e Plotë Bedër; Universiteti Luarasi;  Universiteti Marin Barleti; Universiteti Europian i Tiranës; Universiteti Pavarësia Vlorë.

Seanca gjysëm finale u zhvillua pranë Gjykatës së Apelit Tiranë me një trupë gjyqësore të përbërë nga:

Znj. Elira Kokona – ish- referente prane Sekretariatit të GJEDNJ;

Z. Denar Biba- zëvendës kryetar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve;

Znj. Elona Lipivani – Këshilltare e kryetarit të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Në fazën finale të këtij konkursi u kualifikuan skuadra e Fakultetit të Drejtësisë – Universiteti i Tiranës dhe skuadra e Universitetit Marin Barleti, të cilat sipas shortit luajtën respektivisht rolin e “Kërkuesit” dhe “Shtetit”.

Seanca finale e konkursit u zhvillua në ambientet e Gjykatës së Lartë me një trupë gjyqësore të përbërë nga:

Z. Xhezair Zaganjori – kryetar i Gjykatës së Lartë;

Znj. Altina Xhoxhaj – gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese;

Z. Kristaq Traja – ish-gjyqtar i Shqipërisë në GJEDNJ;

Znj. Nuala Mole – avokate e lartë pranë Qendrës AIRE Londër;

Z. Giusepe Cattaldi – ekspert i së drejtës ndërkombëtare;

Z. Alaudin Malaj – kryetar i Gjykatës së Apelit Tiranë;

Z. Sokol Sadushi – drejtor i Shkollës së Magjistraturës.

Konkursin “Gjyq simulues i GJEDNJ – Shqipëri 2014” e fitoi skuadra përfaqësuese e Fakultetit të Drejtësisë – Universiteti i Tiranës, e cila përfaqësoi Shqipërinë në konkursin rajonal “Moot Court Competition” që u zhvillua më 24-27 prill 2015 në Herceg Novi, Mal i Zi.

Final Kazusi-Moot Court 2014-QE

Rregullat_dhe_Procedurat_e_Konkursit_-_Simulim_Gjyqi_GJEDNJ__Shqipëri_2014

PJESMARRËSIT NË KONKURSIN MootCourt 2014

Kalo te paneli