Historia

Qendra Europiane është një organizatë jofitimprurëse e themeluar më 14 qershor 1999. Misioni i saj është që të kontribuojë në konsolidimin e shtetit të së drejtës dhe përmirësimin e njohurive në lidhje me procesin e integrimit europian të Shqipërisë.

Qendra është regjistruar me vendim të Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, nr.1866, datë 14 Qershor  1999. Qendra Europiane operon në bazë të ligjit nr. 8788, datë 07.05.2001 “Për organizatat jofitimprurëse”. Aktiviteti i Qendrës bazohet në Aktin e themelimit dhe Statutin e saj.  Këto dokumenta përmbajnë qëllimin dhe fushën e veprimtarisë, objektivat specifike,  kohëzgjatjen,  burimet e financimit, selinë e organizatës, bordin drejtues si dhe funksionet e saj.

Themeluesit e Qendrës janë:

Z. Ledi Bianku – është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në 1993. Në vitet 1992- 1993 ai ka ndjekur studimet për drejtësi edhe në Universitetin e Trentos, Itali. Në 1997 Z. Bianku ka përfunduar studimet master LL.M në të Drejtë Evropiane pranë Kolegjit të Europës në Bryzh, Belgjikë. Z. Bianku ka qenë lektor i të lëndëve e Drejta Ndërkombëtare Publike, të Drejtat e Njeriut dhe e Drejta Evropiane pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në vitet 1995-2007, si edhe pranë Shkollës së Magjistraturës në vitet 1997-2007. Ai ka qenë kryetar i Këshillit Kombëtar të Radio Televizionit përgjatë periudhës 1998-1999, si edhe anëtar i Komisionit të Venecias në vitet 2006-2007. Ai është gjyqtari përfaqësues i Shqipërisë në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut prej 1 shkurtit 2008 dhe zëvendës president i Seksionit I të Gjykatës deri në 31 Janar 2017.

Z. Ardian Dhima – Ka kryer studimet master në degën e Studimeve Europiane në Kolegjin e Evropës në kampusin e Natolin,Poloni. Z. Dhima ka kryer studime universitare në Gjuhë dhe Literaturë Frënge, Universiteti “Stendhal”, Grenoble, France. Z.Dhima ka qënë drejtor i Programit të Administrimit Publik tek Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, si edhe ka qenë Drejtor i Politikave të Programeve pranë Institutit të Studimeve Publike dhe Ligjore. Z. Dhima ka kryer funksionin e Kryetarit të Bordit Administrativ të Qendrës Europiane deri në vitin 2006.

Z. Neritan Sejamini – është diplomuar për Fizikë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës. Ai  ka kryer studimet mbi Politikat Europiane në Joint Vienna Institute. Gjithashtu, ai ka përfunduar ciklin e studimeve Master i Shkencave në Universitetin George Washington, Washington D.C., SH.B.A. Z. Sejamini ka qenë Drejtor i Zyrës së marrëdhënieve me B.E. në Ministrinë e Financave dhe të Ekonomisë e në vazhdim Drejtor i Drejtorisë së Ndihmës të B.E. në Këshillin e Ministrave në periudhën 1991-1995 dhe këshilltar i Kryeministrit në vitet 2005- 2008. Z. Sejamini është themelues i Institutit të Studimeve Bashkëkohore dhe Drejtor Ekzekutiv i tij në periudhën 1996-1997. 

Z. Dritan Shano – është diplomuar në 1992 pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës. Ai ka një eksperiencë të gjatë në nivelet më të larta të qeverisjes. Z.Shano ka qenë këshilltar për ekonominë i Kryeministrit në vitet 1997-1998, si edhe drejtor kabineti në Këshillin e Ministrave në vitet 2002-2003. Gjatë periudhës 2003-2005 Z. Shano ka mbajtur funksionin e Zëvendësministrit të Financave. Gjithashtu, ai ka një eksperiencë të konsoliduar në fushën e politikave publike, reformave makro-fiskale, si dhe në ngritjen e kapaciteteve në fushën e institucioneve publike dhe integrimit evropian . Karriera e Z.Shano përfshin dhe një eksperiencë të gjatë në poste të ndryshe pranë institucioneve ndërkombëtare si: Delegacioni i BE-së në Shqipëri, Banka Botërore, USAID etj. Prej Shkurtit 2016 Z. Dritan Shano është edhe pjesë e Bordit Drejtues të Qendrës Europiane.

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *

Kalo te paneli